Materiály

Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Edice brožur Pravda o drogách

Jedná se o edici 13 vzdělávacích brožur o nejvíce zneužívaných drogách (z roku 2009). Miliony jich již byly distribuovány v 80 zemích a ve 22 jazycích. Podávají jasná fakta a čísla o rizicích a nebezpečí, které nejběžněji užívané drogy představují. Brožury se nesnaží čtenáře vystrašit, ale naopak rozptýlit pověry podáním pravdy o krátkodobých i dlouhodobých účincích drog.

Informace v brožurách jsou založené na oficiálních studiích a statistikách (například ESPAD, EMCDDA a dalších, které jsou uvedeny vždy na konci brožurky). Údaje jsou také průběžně aktualizovány, takže pokud máte naše brožury z edice 2002-2003, kdy jsme některé prvně vydali, pak jsou nynější brožury zaktualizovány.

Základní brožura s názvem Pravda o drogách je všeobecná brožura, kde se dozvíte, proč lidé berou drogy, jak drogy fungují a jak působí na člověka. Tento materiál se zaměřuje na nejčastěji zneužívané drogy, obsahuje seznam jejich slangových názvů a krátkodobých i dlouhodobých účinků a skutečné příběhy uživatelů. Jedná se o široký a detailní přehled dnešní problematiky zneužívání drog.

A dále je zde zbývajících 12 brožur z naší edice 2009. Každá se věnuje jednotlivé droze jako je alkohol, marihuana, LSD, extáze atd. (viz seznam všech brožur níže). Jednotlivé brožury informují čtenáře o tom, z čeho se droga vyrábí, odkud pochází a jaká je její stručná historie. Součástí brožur jsou rovněž příběhy bývalých uživatelů, statistiky, seznamy krátkodobých i dlouhodobých účinků, slangové názvy. Je zde vysvětlení, proč je droga návyková a jak může její užívání ovlivnit lidský život.

Všechny brožury si můžete prohlédnout, přečíst a sami posoudit na stránkách našeho sdružení www.drogy.cz. Brožurky si také můžete zdarma stáhnout v pdf formátu.

Také nabízíme za poplatek standardní výtisky brožur k Vašemu pohodlnějšímu studiu či k následné distribuci. Pokud máte o ně zájem, napište nám prosím, o jaké názvy brožur byste měli zájem a v jakém počtu na uvedený email: info@rekninedrogam.cz.

Drogy - www.drogy.cz/drogy
Alkohol – www.drogy.cz/alkohol
Marihuana – www.drogy.cz/marihuana
Extáze – www.drogy.cz/extaze
Kokain – www.drogy.cz/kokain
Pervitin – www.drogy.cz/pervitin
Heroin – www.drogy.cz/heroin
Crack – www.drogy.cz/crack
LSD – www.drogy.cz/lsd
Těkavé látky (inhalnaty) – www.drogy.cz/inhalanty
Zneužívání léků na předpis – www.drogy.cz/leky-na-predpis
Léky proti bolesti (utišující léky) – www.drogy.cz/utisujici-leky
Zneužívání Ritalinu – www.drogy.cz/ritalin


Hodnověrnost a kvalita materiálů:
Naše sdružení si nechalo vyparovat posudek na první ze svých publikací (2002) s názvem Fakta o jointu (pozn.: nyní s názvem Pravda o marihuaně). V tomto posudku, který zpracoval PhDr. Jiří Němec, protidrogový odborník ze společnosti Eteria, který spolupracuje s MŠMT, říká:

„Informační materiál zpracovaný pod názvem „Fakta o jointu!“ podává základní informace o droze zvané Cannabis….

Obsah prezentovaných informací, vzhledem k uvedenému cíli materiálu, je nejen na vysoké profesionální úrovni, ale především vzbuzuje pozornost svou faktickou objektivitou.

Vzhledem k tomu, že uvedený informační materiál je na vysoké odborné úrovni, svou formou oslovuje širokou veřejnost a ze společenského hlediska je velmi aktuální, jeho využití při působení na mladou generaci v oblasti protidrogové prevence nemá výraznější omezení.“

Celý posudek si lze přečíst zde.


DVD - 16 videoklipů


Jedná se o 16 videoklipů, které jsou tematicky rozděleny dle jednotlivých typů zneužívaných drog.

První čtyři byly poprvé odvysílány v USA na podzim 2008 (ve stejném roce odvysílány také v ČR) a již získaly ceny Addy® Award a Telly Award za mimořádnou tvůrčí a produkční úroveň a také cenu Best Public Service Campaign (Nejlepší informační kampaň).

Tyto působivé klipy ukazují náctileté, kteří upadají do závislosti na drogách, někdy s tragickými následky. Videoklipová kampaň je dílem režiséra Gary Ravenscrofta a scénáristy Christophera Smithe.

Hlavní roli v této dramatické a akcemi nabité sérii klipů pod názvem „They Said... They Lied” („Oni řekli… lhali“) hrají náctiletí, kteří divákům sdělují, co jim o drogách bylo řečeno a jak je to přimělo drogy také zkusit. Následuje realistické ztvárnění dopadů, které to mělo na život a rodinu tohoto mladého člověka.

„Tyto klipy odhalují mýty o drogách, které mladí lidé slýchávají na ulicích,” říká režisér Ravenscroft. „Jejich účelem je, aby se lidé zamysleli nad informacemi, které o drogách mají, a uvědomili si, že nemusí být nutně pravdivé.”

Ceny Addy Awards uděluje Americká federace reklamního průmyslu – jedná se o jedinou tvůrčí soutěž, kterou reklamní průmysl pořádá. Ceny Addy jsou známy jako jedna z největších a nejnáročnějších soutěží v kategorii reklam na světě, do níž se každý rok přihlásí na 60 000 uchazečů.

Ceny Telly Awards jsou již od roku 1978 uznáním nejlepší kvality v reklamě a filmu. Za posledních 30 let se tato soutěž stala největší svého druhu, její účastníci pocházejí z 30 zemí světa.

Videa můžete v nižší kvalitě shlédnout na www.drogy.cz/videa.


Problematika marihuany

Naše sdružení se cíleně již od svého vzniku v ČR věnuje prevenci zneužívání marihuany. Bohužel na tomto poli narážíme na značné zlehčování této problematiky ze strany státu i pověřených pracovníků. Neříkáme, že marihuana je ta nejhorší droga. Ale ta nejzrádnější. je nevyzpytatelná a tělesné a psychické reakce na ni jsou velmi individuální. Naším cílem je posunout její užívání věkově co nejdále.


Web Marihuana.cz

Z důvodu včasné osvěty provozujeme již od roku 2003 web www.marihuana.cz (pozn.: na tomto webu se v současné době nachází stejná verze brožury, která je na www.drogy.cz/marihuana).


Sborník z mezinárodního sympozia o cannabisu

Naše sdružení přeložilo a vytisklo na vlastní náklady Sborník příspěvků z Mezinárodního sympozia o cannabisu z roku 2003, které uspořádal švédský koordinátor protidrogové politiky.

Český překlad ve formě pdf ke stažení zde.

Anglickou verzi naleznete na stránkách Kanceláře OSN pro drogy a kriminalitu zde.

© 2013 Řekni ne drogám – řekni ano životu, o.s Všechna práva vyhrazena.